ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI. ŞTIINŢE POLITICE

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF BUCHAREST. POLITICAL SCIENCE SERIES


ISSN 1582-2486


Analele Universităţii din Bucureşti. Ştiinţe Politice [Annals of the University of Bucharest. Political Science Series] is the open access peer-review academic journal of the Faculty of Political Science, University of Bucharest (FSPUB) and it is published by Bucharest University Press. As of the 2020/2021 academic year, it is administratively managed within the Department of Comparative Governance and European Studies of FSPUB.


Established in 1999 as yearly publication, since 2011 it has two issues per year and covers all major fields within political science(s), promoting an interdisciplinary perspective on the discipline. The journal welcomes original articles in English, French, or Romanian in all fields of political science and related research areas, including political theory, political sociology, international relations, political history, law and political economy.


The journal aims to stimulate original and innovative research through the development of new spaces for high-quality academic encounters at both national and international level.


We are looking for contributions from both well-established scholars and young researchers, including shorter pieces such as reviews and review essays.


The journal is archived in print with the National Library of Romania (legal deposit) and it is also available in the Central University Library system of Romania, which provides copies nationally and internationally via inter-library loan.


The full digital archive of the journal is available for free and in open access on this website, as well as within several international databases.

FR

Les Annales de l’Université de Bucarest. Série Sciences Politiques est la revue de la Faculté de Sciences Politiques, Université de Bucarest. La revue utilise le système double-blind peer-review pour la sélection des articles.

Créée en 1999 comme annuaire, la revue est devenue biannuelle depuis 2011 et réunit des recherches de tous les domaines connexes aux sciences politiques, promouvant une perspective interdisciplinaire et comparative. La revue accueille des articles dans plusieurs langues - anglais, français, ou roumain - dans toutes les diciplines reliées au domaine des sciences politiques, telles la théorie politique, la sociologie politique, les relations internationales, l'histoire politique, droit ou économié politique.

La revue se propose de stimuler la création de nouveaux espaces d’interaction et l’excellence de la recherche et de faciliter les échanges entre l’espace académique roumain et celui international.

Chaque numéro publie des contributions appartenant à des chercheurs consacrés et encourage, à la fois, la participation des jeunes chercheurs, y compris par des comptes-rendus ou des notes de lecture.

Open Access Statement

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice est un journal disponible en accès libre.

RO

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice este revista Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti şi este publicată în sistem peer-review (double-blind).

Înfiinţată în 1999 ca anuar, din anul 2011 apare de două ori pe an şi reuneşte cercetări din toate ariile ştiinţelor politice, promovând astfel o perspectivă interdisciplinară asupra disciplinei. Revista publică articole în mai multe limbi (engleză, franceză sau română) din toate ariile disciplinare legate de domeniul științelor politice: teorie politică, sociologie politică, relații internaționale, istorie politică, drept și economie politică.

Revista îşi propune să stimuleze crearea unor noi spații de interacţiune în cercetarea de înalt nivel şi să faciliteze contactul dintre diferitele medii academice româneşti şi internaţionale.

În fiecare număr sunt publicate studii ale unor autori consacraţi, dar sunt încurajate şi contribuţiile venite din partea tinerilor cercetători, inclusiv sub forma unor note de lectură şi recenzii.

Open Access Statement

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice este o revistă disponibilă în sistem de acces liber.

În versiunea tipărită este arhivată de Biblioteca Națională a României (depozit legal) și este disponibilă în sistemul Bibliotecii Centrale Universitare care poate trimite copii prin împrumut inter-bibliotecar național sau internaționale.

Arhiva digitală este disponibilă integral pe acest site al revistei, precum și în mai multe baze de date internaționale.