GUIDELINES FOR AUTHORS

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice welcomes original articles in all fields of political science and related research areas, including political theory, political sociology, international studies, political history, law and political economy.

Groups of authors can also submitt a Forum (4-6 original articles by different authors, around a certain topic) or a Dialogue (2-3 original articles of different authors, around a certain topic). Such groupings can be, for instance, but not exclusively, the outcome of academic conferences or scientific team projects.

We also receive reviews of recent volumes (no more than 3-year old) on subjects relevant for political research. The reviews can be of a single volume or in the form of review essays (an extended analysis of recent volumes around the same topic).

We receive only manuscripts in English, French or Romanian. If desired by the author(s), additional abstracts in Spanish, German or Italian may be added for the original articles.

Manuscripts should respect the style and format guidelines.

All manuscripts should be sent to analeFSPUB@fspub.unibuc.ro or analeFSPUB@unibuc.ro by the author(s). In the case of manuscripts with two or more authors, as well as for proposals of Forums of Dialogues, one of the authors (i.e. corresponding author) may assume the task of submitting the text / the group of texts and maintain the correspondence on behalf of the entire team, but should include in the initial message the other (co-)authors. We do not accept proposals sent by persons who are not (co-)author(s) of the submitted texts, or sent without the consent of all involved (co-)authors.

GUIDE DES AUTEURS

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice publie des contributions originelles en anglais, français ou roumain dans le domaine des sciences politiques entendu comme domaine interdisciplinaire, embrassant donc la théorie politique, la sociologie politique, les relations internationales, le droit et l’économie politique.

La revue contient aussi une rubrique permanente de comptes rendus / notes de lecture destinés à la présentation des volumes publiés dans le domaine des sciences politiques au sens large (publiés pendant les trois dernières années).

Tous les manuscrits doivent être envoyés à l'adresse de la rédaction: analeFSPUB@fspub.unibuc.ro ou analeFSPUB@unibuc.ro

Les manuscrits doivent respecter le style et le format de la revue.

GHID PENTRU AUTORI

Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Ştiinţe Politice publică articole originale, din domeniul ştiinţelor politice înţelese ca domeniu interdisciplinar, incluzând teoria politică, sociologia politică, relaţiile internaţionale, istoria politică, dreptul şi economia politică.

Manuscrisele mai multor (co-)autori pot fi trimise și ca set de grupaje tematice de tip Forum (4-6 articole originale) sau Dialog (2-3 articole originale). Aceste grupaje pot fi rezultatul în special, dar nu exclusiv, al unor conferințe academice ori proiecte științifice de echipă.

Revista are, de asemenea, o rubrică pentru recenzii şi note de lectură pentru volume recente (publicate în ultimii 3 ani) din domeniul cercetării politice în sens larg. Recenziile pot fi pentru un singur volum sau, sub formă de eseu analitic, în jurul mai multor volume recente pe aceeași temă.

Revista publică texte exclusiv în limba engleză, franceză sau română. Dacă autorii doresc, pentru articolele originale pot fi incluse și rezumate în spaniolă, italiană sau germană.

Manuscrisele trebuie să respecte stilul şi formatul revistei.

Toate articolele trebuie trimise la adresa redacției:

analeFSPUB@fspub.unibuc.ro sau anale FSPUB@unibuc.ro.

În cazul articolelor cu mai mulți autori sau al propunerilor de grupaje tematice de tip Forum sau Dialog, unul din autori (i.e. autor de corespondență) poate fi responsabil pentru trimiterea propunerii în numele întregii echipe și pentru corespondența ulterioară, dar va include în acest prim mesaj toți (co-)autorii. Redacția nu va lua în considerare propuneri trimise de persoane care nu se numără printre (co-)autori și nici pe acelea care nu au consimțământul tuturor autorilor implicați.